വായിക്കനെതുന്നവര്‍ താല്പര്യമുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍ വായനക്കുശേഷം അവരവരുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും, സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും, ഇടതു സൈഡ് ലുള്ള ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ, താഴെയുള്ള (പോസ്റ്റിന്റെ) ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ ക്ലിക്കി അവരെയും ആരോഗ്യ വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയിക്കൂ, അതുപോലെ പുതിയ സൈറ്റ് ലിങ്കുകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിസിറ്റ് ചെയ്തു നോക്കി ആരോഗ്യകരമായ സൈറ്റ്കളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നതും നല്ലതാണു.[ബ്ലോഗ്‌ വലുതാക്കി വായിക്കാന്‍ കണ്ട്രോള്‍ [അറിയാത്തവര്‍ക്കായി കീ ബോര്‍ഡില്‍ "സിടിആര്‍എല്‍" എന്നാ ബട്ടന്‍.] ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ മുന്നിലേക്ക്‌ തിരിക്കുക ആവശ്യമുള്ളത്ര വലുതാക്കി ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ കഴിയം; ചെറുതാക്കാന്‍ മൗസ് സ്ക്രോല്‍ താഴേക്ക്‌ തിരിക്കുക. ][ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആകാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കും., പെശ്യൻസ് കാണിക്കുക ! ]
[ 1 apple a day - no doctor, 1 tulsi leaf a day - no cancer, 1 lemon a day- no fat, 1 cup of milk a day - no bone problems. 3 litres water a day - no diseases.] കേരളത്തിലെ ആകാശ വാണി നിലയങ്ങൾ സംയുക്തമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന. ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം തൽസമയ ഫോൺ ഇന് പരിപാടി ശനിയഴ്ചാ രാവിലെ 11 മുതൽ 12 വരെ വിളികേണ്ട നംബർ1707066. ഔട്ട്‌ ഓഫ് തൃശൂർ; 0487 Food complaint Toll free number 18004251125; Food helpline Tollfree 1800112100, "Drunken Driving is punishable", " Alcohol consumption is injurious to Health"

Wednesday, November 25, 2015

The Organization
TFL Programme Trust is an organization formed by Jeevananda Maharshi involving research and development of human life and its values.

The Foundation
TFL Foundation came about at the wish of Jeevananda Maharshi, a highly qualified and respected teacher of Indian tradition. The operations of TFL started 20 years back; TFL Foundation aims to provide a realistic contribution to the preservation of the ancient and deep knowledge of India. It provides a conductive environment for people of any nationality or religion to study and meditate on a Spiritual Health Programme called TFL (Tension Free Life) through its Franchisee Centers globally..

The Program
The TFL Programme, a Spiritual Health Programme is developed by Jeevananda Maharshi. The programme is developed based on the secret sutras of youth, practiced by the Kings and Lords of ancient Bharatha about 6000 years earlier. Through continued research and practical testing among different category of people Jeevananda Maharshi has developed it as the most necessary programme of the present world (era). The TFL programme is certified by number of participants globally that it brings relief to the physical and mental problems from the 3rd day of practice itself. There are thousands of people experiencing the benefits of TFL all over the world.

The Science
In the present world 80% of the population is suffering from various physical and mental problems like cholesterol, blood pressure, heart problems, diabetes, back pain, spondylitis, knee pain, asthma, obesity, hyper tension, and inferiority complex. The modern medical science has agreed that many of these physical problems are psychosomatic and cannot be cured by the use of medicines. TFL Programme is doing a cleaning up in the physical, mental and emotional body of human beings resulting in an immediate relief from these psychosomatic problems.

The Practice
TFL is a 14 days programme and the participants get relief from various mental and physical problems in a miraculous way improving their life in all areas like personal, business, family, and social relationships and bringing total happiness to their life. The practice is 1 'Y:2 hours per day for fourteen days. The most interesting part of this programme is that people from all religions and sections irrespective of sex, age, creed or any difference can participate in this programme and there is no restrictions in their daily way of life or food habits. its values.

The Mind
Through the TFL technique, TFL foundation has initiated a global mission to ensure every individual with a calm, peaceful mind and a happy family life. Our life is balanced when we are physically, mentally, socially and spiritually healthy. And this holds true for every member of the family, the TFL is a leap in this direction. We are either caught in our 'past' or worried about our 'future' and forget to live and enjoy our 'present'. Attend TFL and start living in the 'present'. Those who are seeking options for knowing their mind, improving their health and lead a happy and contented family life-your search is over. for more details click here 

Follow by Email

Cannot read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory:

Download here & Here
Download font for PC

Cookery tips Beauty tips Home garden

ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സംശയങ്ങള്‍ക്കും വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അടങ്ങുന്ന സംഘം തൃപ്തികരമായ മറുപടി നല്‍കുന്നു. click here

Kidney help line !

വൃക്ക ദാന രംഗത്തെ മഹാ മനീഷി ! ഫാദര്‍; ഡേവിസ ചിറമേല്‍ ; ടെലിഫോണ്‍; 9846236342 ഇ-മെയില്‍; frdavischiramel @gmail .കോം

Mathrubhumi Eves

Popular Posts

Dr's Booking by S M S !