വായിക്കനെതുന്നവര്‍ താല്പര്യമുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍ വായനക്കുശേഷം അവരവരുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും, സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും, ഇടതു സൈഡ് ലുള്ള ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ, താഴെയുള്ള (പോസ്റ്റിന്റെ) ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ ക്ലിക്കി അവരെയും ആരോഗ്യ വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയിക്കൂ, അതുപോലെ പുതിയ സൈറ്റ് ലിങ്കുകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിസിറ്റ് ചെയ്തു നോക്കി ആരോഗ്യകരമായ സൈറ്റ്കളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നതും നല്ലതാണു.[ബ്ലോഗ്‌ വലുതാക്കി വായിക്കാന്‍ കണ്ട്രോള്‍ [അറിയാത്തവര്‍ക്കായി കീ ബോര്‍ഡില്‍ "സിടിആര്‍എല്‍" എന്നാ ബട്ടന്‍.] ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ മുന്നിലേക്ക്‌ തിരിക്കുക ആവശ്യമുള്ളത്ര വലുതാക്കി ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ കഴിയം; ചെറുതാക്കാന്‍ മൗസ് സ്ക്രോല്‍ താഴേക്ക്‌ തിരിക്കുക. ][ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആകാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കും., പെശ്യൻസ് കാണിക്കുക ! ]
[ 1 apple a day - no doctor, 1 tulsi leaf a day - no cancer, 1 lemon a day- no fat, 1 cup of milk a day - no bone problems. 3 litres water a day - no diseases.] കേരളത്തിലെ ആകാശ വാണി നിലയങ്ങൾ സംയുക്തമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന. ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം തൽസമയ ഫോൺ ഇന് പരിപാടി ശനിയഴ്ചാ രാവിലെ 11 മുതൽ 12 വരെ വിളികേണ്ട നംബർ1707066. ഔട്ട്‌ ഓഫ് തൃശൂർ; 0487 Food complaint Toll free number 18004251125; Food helpline Tollfree 1800112100, "Drunken Driving is punishable", " Alcohol consumption is injurious to Health"

Tuesday, October 30, 2012

7 Ways to Manage Cancer !!


1. Rest, but not too much.

Plan your day so you have time to rest. Take short naps or breaks (30 minutes or less), rather than one long rest period. While sleep and rest are important, don't overdo it. Too much rest can decrease your energy level. If you have trouble sleeping, talk to your health care team.
2. Stay active.

Stay as active as you can. Regular moderate exercise -- especially walking -- has been found to be a good way to ease fatigue. Add other activities that are less strenuous, like bird watching, listening to music, or reading. To help you plan your activities, keep a diary of how you feel each day. When talking about your fatigue, doctors or nurses may ask things like how bad it is (rated from 0 to 10), what are the patterns to it, and what makes it better or worse? Keep a record of how you feel to make it easy to answer these questions.

Many doctors have their patients see a physical therapist or exercise physiologist to figure out the best exercise program for their situation.
3. Save your energy.

Plan ahead. Spread your activities throughout the day. Don't push yourself by standing too long or by doing activities in extreme temperatures. Even long, hot showers or baths can drain your energy. Store items within easy reach, so you won't have to strain to get them from overhead storage. Take rest breaks between activities to save your energy for the things you want to do. Most of all, prioritize. Decide which activities are really important to you and which ones aren't.
4. Get help.

Ask your family or friends to help with the things you find tiring or hard to do. This may be things like mowing the lawn, preparing meals, doing housework, or running errands. Don't force yourself to do more than you can manage. It may be hard for others to understand if rest does not make your fatigue go away. Try to explain that the fatigue you feel is different from "normal" fatigue -- this may help them understand.

Many people may ask you if there's anything they can do for you. People who offer to help really want to, but they may not know what to do. Making specific requests can give them something to do that really helps you and makes them feel good, too.

It can help you even more to pick a "job coordinator" who can organize people to sign up for routine chores. Your coordinator can also explain to helpers if there are times that you are so tired that you don't even have the energy to talk to your friends and loved ones.
5. Get support.

Think about joining a support group. Sharing your feelings with others can ease the burden of fatigue. You can learn coping hints from others by talking about your situation. Ask your health care professional to put you in touch with a support group in your area. Or call our toll-free number to find a group near you.
6. Eat well.

Drink plenty of water and juices. Eat as well as you can. Try to eat at least 5 servings of fruits and vegetables each day. Get enough protein and calories to help your body heal.
7. Call your doctor.

Call your doctor if you feel too tired to get out of bed for a 24-hour period, if you feel confused, dizzy, lose your balance or fall, have a problem waking up, have problems catching your breath, or if the fatigue seems to be getting worse.

Fatigue caused by cancer treatment is short-term, experts say. Your energy will slowly come back, especially if you stay active.

(courtesy: to manage....)

Follow by Email

Cannot read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory:

Download here & Here
Download font for PC

Cookery tips Beauty tips Home garden

ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സംശയങ്ങള്‍ക്കും വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അടങ്ങുന്ന സംഘം തൃപ്തികരമായ മറുപടി നല്‍കുന്നു. click here

Kidney help line !

വൃക്ക ദാന രംഗത്തെ മഹാ മനീഷി ! ഫാദര്‍; ഡേവിസ ചിറമേല്‍ ; ടെലിഫോണ്‍; 9846236342 ഇ-മെയില്‍; frdavischiramel @gmail .കോം

Mathrubhumi Eves

Popular Posts

Dr's Booking by S M S !