വായിക്കനെതുന്നവര്‍ താല്പര്യമുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍ വായനക്കുശേഷം അവരവരുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും, സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും, ഇടതു സൈഡ് ലുള്ള ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ, താഴെയുള്ള (പോസ്റ്റിന്റെ) ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ ക്ലിക്കി അവരെയും ആരോഗ്യ വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയിക്കൂ, അതുപോലെ പുതിയ സൈറ്റ് ലിങ്കുകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിസിറ്റ് ചെയ്തു നോക്കി ആരോഗ്യകരമായ സൈറ്റ്കളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നതും നല്ലതാണു.[ബ്ലോഗ്‌ വലുതാക്കി വായിക്കാന്‍ കണ്ട്രോള്‍ [അറിയാത്തവര്‍ക്കായി കീ ബോര്‍ഡില്‍ "സിടിആര്‍എല്‍" എന്നാ ബട്ടന്‍.] ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ മുന്നിലേക്ക്‌ തിരിക്കുക ആവശ്യമുള്ളത്ര വലുതാക്കി ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ കഴിയം; ചെറുതാക്കാന്‍ മൗസ് സ്ക്രോല്‍ താഴേക്ക്‌ തിരിക്കുക. ][ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആകാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കും., പെശ്യൻസ് കാണിക്കുക ! ]
[ 1 apple a day - no doctor, 1 tulsi leaf a day - no cancer, 1 lemon a day- no fat, 1 cup of milk a day - no bone problems. 3 litres water a day - no diseases.] കേരളത്തിലെ ആകാശ വാണി നിലയങ്ങൾ സംയുക്തമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന. ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം തൽസമയ ഫോൺ ഇന് പരിപാടി ശനിയഴ്ചാ രാവിലെ 11 മുതൽ 12 വരെ വിളികേണ്ട നംബർ1707066. ഔട്ട്‌ ഓഫ് തൃശൂർ; 0487 Food complaint Toll free number 18004251125; Food helpline Tollfree 1800112100, "Drunken Driving is punishable", " Alcohol consumption is injurious to Health"

Wednesday, February 22, 2012

സ്കിന്‍ കാന്‍സര്‍ അറിയാം ; ഐ ഫോണില്‍ !!

çÁÞµí¿æùçÏÞ ÜÞÌáµæ{çÏÞ ¦dÖÏßAÞæÄ Õ{æø ®{áM JßW çøÞ·¢ Ø¢ÖÏßAáK ÕcµíÄßAá ÄæK çøÞ·ÈßVÃÏ¢ È¿JÞX ØÙÞÏßAáKÄÞÃí ØíµßX µÞXØV ÈßVÃÏ Ø¢ÕßÇÞÈÎáU ÉáÄßÏ ° çËÞY. ÕßÜ ¥WÉ¢ µâ¿áÄÜÞæÃCßÜᢠÍÞÕßÏáæ¿ çøÞ·ÈßVÃÏ¢ èµæÕUÏßÜÞAßæAÞIÞÃí ° çËÞY çÁÞµí¿ùáæ¿ ÕøÕí. ÙÞXÁßØíçµÞÉí ®K ¨ ©Éµøâ ° çËÞÃßW ¸¿ßMß‚ çÖ×¢ çøÞ·ßÏáæ¿ æÄÞÜßMáùJí Õ‚ÞÃí µÞXØùßçaæÄKá Ø¢ÖÏßAáK ÕÜáMÎáU ÕcµíÄÎÞÏ Äbµí çµÞÖB{áæ¿ ºßdÄBZ ®¿áAáKÄí.çÁÞµí¿VÎÞVAÞÃí ¨ ©Éµøâ ¯æù ØÙÞϵ¢. Ø¢ÖÏÎáU ºßdÄBZ æÉæGKí ÄæK ÕßÆ·íÇ ÉøßçÖÞÇÈÏíAí ¥ÏAÞÈᢠËÜ¢ ¥ùßEí ºßµßWØ çÕ·JßÜÞAÞÈᢠØÞÇßAá¢. èÎçdµÞØíçµÞMßµí ºßdÄBZ §øáÉÄßøGß ÕÜáMJßW µÞÃÞX µÝßÏáæÎKÄÞÃí ÎæxÞøá ØÕßçÖ×Ä. d·ÞÎàÃçÎ~ܵ{ßW ¥Çßµ¢ ØìµøcB{߈ÞJ ØíÅÜJí ç¼ÞÜß æº‡áK çÁÞµí¿VÎÞVAá çÉÞÜᢠdÉÞÅÎßµ µÞXØV ÈßVÃÏ¢ ®{áMJßW ØÞÇcÎÞAáKÄÞÃí §Äí. ÕßÆ·íÇ ÉøßçÖÞÇÈÏíAí ° çËÞÃßW ÈßKí ÄæK ºßdÄ¢ ¥ÏAÞÈᢠµÝßÏáKÄí ÕÝß æÉæGKí ËÜÕᢠÜÍßAá¢.
 അര്‍ബുദം കണ്ടെത്താന്‍ !!

çøÞ·ßÏáæ¿ øµíÄØÞ¢ÉßZ ÉøßçÖÞÇÏßW ¥VÌáÆJßÈá µÞøÃÎÞçÏAÞÕáK çµÞÖBæ{ µæIJÞX µÝßÏáK ÉáÄßÏ Éøàfâ Õß¼Ïß‚ÄÞÏß ùßçMÞVGáµZ. ÎÞÈÕøÞÖßæÏ µÞVKá ÄßKáK ¥VÌáÆ çøÞ·æJ dÉÄßçøÞÇßAÞX ÉÜÕßÇ ÉøàfÃBZ È¿JáK çÜÞµæÎBáÎáU æÎÁßAW Ø¢¸æJ ¦çÕÖÍøßÄøÞAßÏßøßAáµÏÞÃí ÎÈá×cøßW Õ߼Ϣ µæIJßÏ ¨ ÕÞVJ. µÜßçËÞVÃßÏÏßæÜ ØÞXÁßæÏç·ÞÏßÜáU ØídµßMíØí ùßØV‚í §XØíxßxcâGßæÜ ÖÞØídļí¾øÞÃí ¨ µIáÉß¿áJJßæa ÉáùµßW.®‚íÁßØßxßØß (HDCTC) ®KÞÃí æ¿Øíxßæa çÉøí. ¨ æ¿ØíxßÜâæ¿ ºáÕK øµíÄÞÃáA{ßW ÈßKᢠæÕ{áJ øµíÄÞÃáA{ßW ÈßKᢠ¿câÎV çµÞÖBæ{ Äßøß‚ùßÏÞX ØÞÇßAáæÎKÄÞÃí çÈG¢. ¥¿áJ ¼Èçù×X 濵íçÈÞ{¼ßÏÞÃßæÄKí Éøàfâ È¿JßÏ Ø¢¸JßæÜ ÎáÄßVK ÖÞØídļí¾X dÉË. ÉàxV µáX ¥ùßÏß‚á. §KæÜ (æËdÌáÕøß 3) ÉáùJßùBßÏ ËßØßAW ÌçÏÞ{¼ß ®K ÖÞØídÄ ÎÞØßµÏßÜÞÃí ÉÀÈÕßÕøBZ ÉáùJáÕKÄí. øµíÄÉøßçÖÞÇÈÏßW Ø¢ÖÏÎáU çµÞÖB{áæ¿ ÕÜáMÕᢠøâÉÕᢠÄßøß‚ùßÏÞX Áß¼ßxW èÎçdµÞØíçµÞMí ©ÉçÏÞ·ßAáKá. ¥Äí ²øá ºßdÄÎÞÏß µIí ÉçÄÞ{¼ßØíxßÈí ºßµßr Äá¿BÞ¢. ¦ÇáÈßµ ØÞçCÄßµ ÕßÆc ©ÉçÏÞ·ß‚í çµÞÖBæ{ ÕcµíÄÎÞÏß µÞÃÞX ØÞÇßAáKÄí çÁÞµí¿æù Ø¢Ìtß‚í ºßµßrÏíAí ¥ÈáµâÜ ¸¿µÎÞÃí. ÉøàfÃJßÈÞÏß ØídµßMíØí ùßØV‚ßæÜ ÖÞØídÄØ¢¸¢ ¥çÎøßAÏßæÜÏᢠæÈÄVÜXÁíØßæÜÏᢠÉçÄÞ{¼ßØíxáÎÞæøÏᢠ³çCÞ{¼ßØíxáÎÞøáæ¿Ïᢠآ¸Jßæa ØÙÞÏ¢ çÄ¿ßÏßøáKá. ¥Fá Ø¢¸B{ÞÏÞÃí ÉÀÈ¢ È¿JßÏÄí, ËÜ¢ µãÄcÄÏÞVKÄá¢. ¦Æc Ø¢¸Jßæa ®‚íÁßØßxßØß æ¿Øíxí çøÞ·ßÏáæ¿ ÖøàøJßæÜ ÕßÕßÇ ÄøJßÜáU ¥VÌáÆ çµÞÖBæ{ Äßøß‚ùßÏáKÄßW µãÄcÄÏÞVK dÉÄßµøâ È¿Jß. øIÞÎæJ Ø¢¸¢ È¿JßÏ Éøàfâ ÖbÞØçµÞÖ¢, ÉÞXdµßÏÞØí, ØÄíÈÞVÌáÆ¢ ®KßÕÏáæ¿ µâ¿ßÏ ¸GJßW ¥VÌáÆ çµÞÖBæ{ Äßøß‚ùßÏáKáçIÞ ®KÄÞÏßøáKá. ¿câÎV çµÞÖBZ ÖøàøJßæa Îxá ÍÞ·B{ßçÜÏíAí É¿øáKÄí Äßøß‚ùßÏÞX µÝßÏáKáçIÞ ®KÄÞÏßøáKá ÎâKÞ¢ ÖÞØídÄØ¢¸Jßæa ÆìÄc¢. ²øáÕV×çJÞ{ÎÞÏß çøÞ·¢ ÌÞÇß‚ÕøßÜÞÃí ÈÞÜÞ¢ Ø¢¸¢ Éøàfâ È¿JßÏÄí. Îxá ÎâKá ÉøàfÃJßæÜKçÉÞæÜ ®‚íÁßØßxßØß æ¿ØíxßÈí ¥VÌáÆ çµÞÖBæ{ Äßøß‚ùßÏÞX ØÞÇß‚á. ¥FÞ¢ Ø¢¸¢, ¥VÌáÆçøÞ·Jßæa ¦ø¢Í ÆßÖÏßÜáU çøÞ·ßµ{ßÜÞÃí Éøàfâ È¿JßÏÄí. §ÄßW ÈßKá ¥VÌáÆJßÈá µÞøÃÎÞµáK çµÞÖBæ{ ¦Æc ¸GJßW ÄæK Äßøß‚ùßÏÞX ®‚í ÁßêØß xß Øß æ¿ØíxßÜâæ¿ µÝßÏáæÎKá æÄ{ßEÄÞÏß µáX ÉùEá. èÆÈ¢ÆßÈ ¦çøÞ·c dÉÕVJÈJßÈáĵáK øàÄßÏßW æ¿Øíxí ²øáAáµÏÞÃí µáX çÈÄãÄbJßÜáU Ø¢¸Jßæa Üfc¢.
 പ്രോസ്ട്രറെ കാന്‍സര്‍ തടയാന്‍ തകാളി !
ÄAÞ{ßAí ¥Äßæa Èßù¢ ÈW µáKÄᢠ¦aß ³µíØßÁaáµ{ÞW ØOKÕáÎÞÏ èÜçAÞÉàX ®K ºáÕK ÕVÃÕØíÄá çdÉÞØíçxxí µÞXØùßæÈ Ä¿ÏáæÎKí ÉÀÈ¢. ÄAÞ{ßÏßÜ¿BßÏ Ífâ çdÉÞØíçxxí, ÖbÞØçµÞÖ, ©Æø ¥VÌáÆ çøÞ·BZAáU ØÞÇcÄæÏ µáùÏíAáKÄÞÏß ÉÀÈBZ æÄ{ßÏß‚ßGáIí.

50 ÎáÄW 80 ÕÏØáÕæø dÉÞÏÎáU 105 çÉøßÜÞÃí ÉÀÈ¢ È¿JßÏÄí. §ÕøßW ɵáÄßçÉVAí 30 ÎßÜïßd·Þ¢ èÜçAÞÉàX ¥¿BßÏ æ¼W ·á{ßµµZ ÈWµß. ÌÞAßÏáUÕVAí çØÞÏÞÌàX ®H ¥¿BßÏ ÁNß µcÞÉíØâ{áµ{á¢.æ¿ÞÎÞçxÞ çØÞØí, ØíÉæ·xß, ÉßØ ÎáÄÜÞÏ ÍfÃJßÜâæ¿ ÆßÕØÕᢠÖøàøJßW æºÜïáK ¥{ÕßÜÞÃí èÜçAÞÉàX ÈWµßÏÄí.¥VÌáÆ¢, ¥W×àçÎÝíØí ÎáÄÜÞÏ ÈßøÕÇß çøÞ·BZAá µÞøÃÎÞÏÄᢠÖøàøJßæa ØbÞÍÞÕßµÎÞÏ dÉÞÏÎÞµW dÉdµßÏæÏ ÄbøßÄæM¿áJáK ¸¿µB{ßW ²KáÎÞÏ ³µíØßçÁxàÕí Øíæd¿ØßæÈ èÜçAÞÉàX µáùÏíAáKáçIÞ ®Ká¢, øµíÄçµÞÖB{ßÜᢠçdÉÞØíçxxí µÜµ{ßÜᢠèÜçAÞÉàÈßæa ¥{Õí ©ÏøáKáçIÞ ®Kᢠ·çÕ×µV ÉøßçÖÞÇß‚á.²µíØßçÁxàÕí Øíæd¿Øí ÖøàøµÜµæ{ 絿áÕøáJáKá. ®KÞW ¦aß ³µíØßÁaáµZ çµÞÖÈÞÖ¢ Ä¿ÏáKá. ÎâKÞÝíº èÜçAÞÉàX ·á{ßµµ{ᢠÁNß ·á{ßµµ{ᢠµÝß‚çÖ×¢ ÉÀÈJßW ÉæC¿áJÕøáæ¿ ÌçÏÞÉíØß æ¿Øíxí È¿Jß. çdÉÞØíçxxí µÞXØV, Ìß Éß ®‚í ¥ÅÕÞ ®XÜÞV¼íÁí çdÉÞØíçxxí ®KßÕ ÉøßçÖÞÇßAÞÈÞÃßÄí. µâ¿ÞæÄ Áß ®X ® ³µíØàµøÃÕᢠèÜçAÞÉàÈᢠ¥{AÞÈÞÏß Îxí øIí ÌçÏÞÉíØßµ{ᢠȿJß. 5 Éáøá×zÞVAí çdÉÞØíçxxí µÞXØV ©UÄÞÏᢠ65 çÉVAí Ìß Éß ®‚í ©UÄÞÏᢠÉÀÈJßW æÄ{ßEá. ÎxáUÕæø ¥çÉfß‚í èÜçAÞÉàX Øbàµøß‚ ¦{áµ{áæ¿ øµíÄJßæÜ ¦aß ³µíØßÁaí ÈßÜÏßW µÞøcÎÞÏ ÕVÇÈÕí ©IÞÏÄÞÏß ÉÀÈJßW æÄ{ßEá.§ÜïßçÈÞÏí ØVÕµÜÞÖÞÜÏßæÜ ædÉÞËØV ùß‚ÞVÁí ÕÞX dÌàæÎæa çÈÄãÄbJßW È¿JßÏ ¨ ÉÀÈ¢ µÞXØV dÉÕX×X ùßØV‚í ®K ç¼ÃÜßÜÞÃí dÉØßiàµøß‚ßøßAáKÄí.Follow by Email

Cannot read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory:

Download here & Here
Download font for PC

Cookery tips Beauty tips Home garden

ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സംശയങ്ങള്‍ക്കും വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അടങ്ങുന്ന സംഘം തൃപ്തികരമായ മറുപടി നല്‍കുന്നു. click here

Kidney help line !

വൃക്ക ദാന രംഗത്തെ മഹാ മനീഷി ! ഫാദര്‍; ഡേവിസ ചിറമേല്‍ ; ടെലിഫോണ്‍; 9846236342 ഇ-മെയില്‍; frdavischiramel @gmail .കോം

Mathrubhumi Eves

Popular Posts

Dr's Booking by S M S !