വായിക്കനെതുന്നവര്‍ താല്പര്യമുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍ വായനക്കുശേഷം അവരവരുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും, സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും, ഇടതു സൈഡ് ലുള്ള ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ, താഴെയുള്ള (പോസ്റ്റിന്റെ) ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ ക്ലിക്കി അവരെയും ആരോഗ്യ വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയിക്കൂ, അതുപോലെ പുതിയ സൈറ്റ് ലിങ്കുകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിസിറ്റ് ചെയ്തു നോക്കി ആരോഗ്യകരമായ സൈറ്റ്കളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നതും നല്ലതാണു.[ബ്ലോഗ്‌ വലുതാക്കി വായിക്കാന്‍ കണ്ട്രോള്‍ [അറിയാത്തവര്‍ക്കായി കീ ബോര്‍ഡില്‍ "സിടിആര്‍എല്‍" എന്നാ ബട്ടന്‍.] ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ മുന്നിലേക്ക്‌ തിരിക്കുക ആവശ്യമുള്ളത്ര വലുതാക്കി ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ കഴിയം; ചെറുതാക്കാന്‍ മൗസ് സ്ക്രോല്‍ താഴേക്ക്‌ തിരിക്കുക. ][ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആകാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കും., പെശ്യൻസ് കാണിക്കുക ! ]
[ 1 apple a day - no doctor, 1 tulsi leaf a day - no cancer, 1 lemon a day- no fat, 1 cup of milk a day - no bone problems. 3 litres water a day - no diseases.] കേരളത്തിലെ ആകാശ വാണി നിലയങ്ങൾ സംയുക്തമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന. ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം തൽസമയ ഫോൺ ഇന് പരിപാടി ശനിയഴ്ചാ രാവിലെ 11 മുതൽ 12 വരെ വിളികേണ്ട നംബർ1707066. ഔട്ട്‌ ഓഫ് തൃശൂർ; 0487 Food complaint Toll free number 18004251125; Food helpline Tollfree 1800112100, "Drunken Driving is punishable", " Alcohol consumption is injurious to Health"

Friday, January 20, 2012

നല്ല മനസിന്‌ നല്ല ഭക്ഷണം !!

¦ÏáVçÕÆ ÕàfÃJßW ³ çøÞ ÎÈá×cÈᢠ¥ÕÈÕæa dɵãÄßAÈáçÏÞ¼cÎÞÏ ÕßÇ JßW ¼àÕß‚ÞW ØÎÞÇÞ ÈÕᢠآÄãÉíÄßÏá¢
¥ÈÞÏÞØ¢ èµÕøßAÞ¢. Öøàø Jßæa çÆÞ×Þ¿ßØíÅÞÈJßÜáU ÕÞÄÉßJµË dɵãÄß çÉÞæÜ ØÄb, ø¼, ÄçÎÞ ·áÃB{áæ¿ ¯xAáù‚ßÜáµ{ÞÃí ÎÈá×cÎÈØßæÈ ÈßÏdLßAáKÄí.¦ÙÞøJßæÜ øØèÕÕßÇcæJ ¥×í¿Þ¢·ÙãÆϵÞøX ¥ùá øØB{ÞÏß ÕßçÖ×ßMßAáKá. ³çøÞ øØB{ᢠçÆÞ×Bæ{ ØbÞÇàÈß‚í µVÎBæ{ ÌÜæM¿áJáKá. ÆßȺøcÏáæ¿Ïᢠ`ÄáºøcÏáæ¿ÏᢠdÉصíÄß §Õßæ¿ ÕVÇßAáKá.

ÎÇáøøØ¢ ÙãÆcÎÞÏÄᢠÕßµÞøBæ{ ÄÃáMßAáKÄáÎÞÃí. ®øßÕí ©×íÃæJ ©IÞAáKÄᢠçÆ×cæJ ÕVÇßMßAáKÄáÎÞÃí. µ×ÞÏøØ¢ øØBæ{ øáºß‚ùßÏáKÄßW ÈßKᢠÈÞÕßæÈ Ä¿ÏáKá. ¥|øØ¢ ¥ÅÕÞ Éá{ßøØ¢ ÖøàøJßÈí §{M¢ ©IÞAáKá. ÜÕÃøØ¢(©Mí øØ¢) dÉÕVJÈçÖ×ßæÏ ÕVÇßMßAáKá. µÏíÉí øØ¢ ÕßÖMáIÞAáKÄᢠçÎÆØßæÈ ¥ÅÕÞ æµÞÝáMßæÈ §ÜïÞÄÞAáKÄáÎÞÃí.

¦ÏáVçÕÆ ÖÞØídÄøàÄßÏßW ÉÖáÕßX ÉÞW ³¼ØßæÈ ÕVÇßMßAáKÄᢠÌáißæÏ ©gàÉßMßAáKÄᢠÖøàøJßæa fàÃæJ ¥µxáKÄᢠÕß×æJ ÍfÃJßW ÈßKᢠĿÏáKÄáÎÞÃí. ÎÈØßæa ØÎÞÇÞÈJßÈí §Äá Îßµ‚ÄÞÃí. ÉÖáÕßX æȇí ÌáißAí ØíÅßøÄæÏ ©IÞAß fàÃæJ §ÜïÞÄÞAá¢. ÖßøØßÜáIÞµáK ÉÜÕßÇ çøÞ·Bæ{ÏᢠÖÎßMßAáKÄÞÏÄßÈÞW ÎÈØßæa ØÎÞÇÞÈJßÈí ØÙÞÏßAáKá. ÉÞÜßæa ¥ÈáÌt dÆÕcBZ ÖøàøJßæa dÉÕVJÈBZAí ÌÜ¢ ÄøáKÄßçÈÞæ¿ÞM¢ ©ùAæJ dµÎæM¿áJáµÏᢠ溇áKá. µøßOÈÏßW ÈßKᢠÜÍßAáK ÉÝ¢ ³VÎÖµíÄßæÏ ÕVÇßMßAáKÄᢠÌáißæÏ ÌÜæM¿áJáKÄáÎÞÃí. µËÙøÎÞÏÄßÈÞW §ÜÕV·B{ᢠµùáÕMGÏᢠ©ÃVÕᢠ³VÎÖµíÄßÏᢠÈWµáKá.

¯ÜAÞÏ µËÙøÎÞÏÄßÈÞW ÌáißAí ©ÃVÕᢠ³VÎ ÖµíÄßÏᢠÕVÇßAá¢. ÌáißdÍ΢, ¥ÉØíÎÞø¢, ÉfÞ ¸ÞÄ¢ ®Kà çøÞ·BZAí ÖÎÈ¢ ÈWµáKÄÞÃí µáO{B. µáGßµ{ßW µÞÃáK ÌáißÖµíÄßÏæá¿ µáùÕßæÈ çÉÞ×ßMßAáÕÞX ¦ÏáVçÕÆJßæÜ ÄÈÄÞÏ ´×Ç çÏÞ·ÎÞÃí µáÖíÎÞmøØÞÏÈ¢. ©ùAAáùÕᢠÎÈ:Ø¢¸V×Õᢠ§ÜïÞÄÞAÞX æÈÜïßA µÝßAáKÄí ¥ÄcL¢ dÉçÏ޼ȵøÎÞÃí. ØC¿JßÈᢠØçLÞ×JßÈᢠøÞ·JßÈᢠçÆÞ×JßÈᢠµÞÎJßÈᢠçdµÞÇJßÈáÎáU µÞøÃBZ µÞÜ¢ çÄÞùᢠçÆÖ¢ çÄÞùᢠÕcÄcÞØæM¿á¢. ®KÞW ¥ÕçÏÞ¿áU dÉÄßµøÃæÎK ÈßÜÏßW ©IÞ ÕáK ÎÞÈØßµÕᢠÖÞøàøßµÕáÎÞÏ ÜfÃBZ ÕcÄc ØíÄÎæÜïKá ÎÈØßÜÞAáµ.

¦ÏáVçÕÆJßæÜ ¥×í¿Þ¢·ÙãÆÏJßW øØçÍÆàÏÎÇcÞ ÏJßW ×Áí øØBæ{Mxß ÉùÏáçOÞZ ØbÞÆáøØJßÈÞÃí dÉÅÎØíÅÞÈ¢ ÈWµßÏßøßAáKÄí. ©JøÞÏÈ µÞÜJí ØâøcæaÏᢠÕÞÏáÕßæaÏᢠÄàfíà ©×íà øâf·áÃBZAí Õàøc¢ ÕVÇßAáKá. ¥ÄßÈÞW ÉÞVjßÕ ·áÃB{áæ¿ ¦dÖÏÌtJßW ÄßµíÄ(µÏíÉáøØ¢)Õᢠµ×ÞÏ(ºÕVMí)Õᢠµ¿á(®øßÕí øØ¢)ÕᢠÕVÇß AáKá. ¦ÆÞȵÞÜÎÞÏ ÖßÖßø¢, ÕØL¢, d·à×í΢ ®Kà `ÄáA{ßW dµÎ¢ ÕßGí ÕVÇßAáKá. ¥Äßæa ËÜÎÞÏß ÖøàøÞçøÞ·c¢ ·ÃcÎÞÏß µáùÏáKá. ÉÞÕA µ¿áøØ¢ ©UÄᢠÕßÖMßæÈ ©çJ¼ßMßAáKÄᢠµËçÆÞ×æJ ØÎàµøßAáKÄáÎÞÃí. ÕÝáÄßÈ µ¿áÄßµíÄ øØB{áU ÄßÈÞW µËÕÞÄBæ{ ØÎàµøßAáKá. ÄÝáÄÞÎ ØÞÇÞøà ÎâdÄçøÞ·B{ßW ¥ÄcÇßµ¢ dÉçÏÞ¼ÈdÉÆÎÞÃí.

`ÄáA{áæ¿ ÕcÄcÞØÎÈáØøß‚í ÈNáæ¿ ÆßȺøcµ{ßÜᢠÎÞxBZ ÕøáJâ. ÎÈØßæa ¦LøßµÎÞÏ ¥ÕØíÅ ÉøßøfßAáÕÞX µÝßAáK ¦ÙÞø¢ µÞÜÞÕØíÅAÈáØøß‚í ÄßøæE¿áAâ. ¦ÏáVçÕÆ ÖÞØídÄ dɵÞø¢ çÕÈWAÞÜJí ³çøÞ ÕcµíÄßÏáæ¿ÏᢠÖøàødɵãÄßAí §ÃBáK ÕßÇ¢ ¦ÙÞøBZ ÖàÜßAáÕÞX ØÞÇß‚ÞW §Kí ØVÕØÞÇÞøÃÎÞÏßøßAáK ØÞ¢dµÎßµ çøÞ·Bæ{ æºùáAáÕÞX Õ{æø ®{áMÎÞÃí. ÕV×µÞÜJí ÆÙÈÖíµß µáùEßøßAáKÄßÈÞW ܸáÕÞÏ ¥{ÕßW ÎÞdÄ¢ ¦ÙÞø¢ µÝßAâ.

çÁÞ.×àÈ µã×íÃX

Follow by Email

Cannot read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory:

Download here & Here
Download font for PC

Cookery tips Beauty tips Home garden

ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സംശയങ്ങള്‍ക്കും വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അടങ്ങുന്ന സംഘം തൃപ്തികരമായ മറുപടി നല്‍കുന്നു. click here

Kidney help line !

വൃക്ക ദാന രംഗത്തെ മഹാ മനീഷി ! ഫാദര്‍; ഡേവിസ ചിറമേല്‍ ; ടെലിഫോണ്‍; 9846236342 ഇ-മെയില്‍; frdavischiramel @gmail .കോം

Mathrubhumi Eves

Popular Posts

Dr's Booking by S M S !