വായിക്കനെതുന്നവര്‍ താല്പര്യമുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍ വായനക്കുശേഷം അവരവരുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും, സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും, ഇടതു സൈഡ് ലുള്ള ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ, താഴെയുള്ള (പോസ്റ്റിന്റെ) ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ ക്ലിക്കി അവരെയും ആരോഗ്യ വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയിക്കൂ, അതുപോലെ പുതിയ സൈറ്റ് ലിങ്കുകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിസിറ്റ് ചെയ്തു നോക്കി ആരോഗ്യകരമായ സൈറ്റ്കളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നതും നല്ലതാണു.[ബ്ലോഗ്‌ വലുതാക്കി വായിക്കാന്‍ കണ്ട്രോള്‍ [അറിയാത്തവര്‍ക്കായി കീ ബോര്‍ഡില്‍ "സിടിആര്‍എല്‍" എന്നാ ബട്ടന്‍.] ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ മുന്നിലേക്ക്‌ തിരിക്കുക ആവശ്യമുള്ളത്ര വലുതാക്കി ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ കഴിയം; ചെറുതാക്കാന്‍ മൗസ് സ്ക്രോല്‍ താഴേക്ക്‌ തിരിക്കുക. ][ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആകാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കും., പെശ്യൻസ് കാണിക്കുക ! ]
[ 1 apple a day - no doctor, 1 tulsi leaf a day - no cancer, 1 lemon a day- no fat, 1 cup of milk a day - no bone problems. 3 litres water a day - no diseases.] കേരളത്തിലെ ആകാശ വാണി നിലയങ്ങൾ സംയുക്തമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന. ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം തൽസമയ ഫോൺ ഇന് പരിപാടി ശനിയഴ്ചാ രാവിലെ 11 മുതൽ 12 വരെ വിളികേണ്ട നംബർ1707066. ഔട്ട്‌ ഓഫ് തൃശൂർ; 0487 Food complaint Toll free number 18004251125; Food helpline Tollfree 1800112100, "Drunken Driving is punishable", " Alcohol consumption is injurious to Health"

Tuesday, January 3, 2012

കുറിപ്പടി റെക്കോര്‍ഡ്‌ ചെയ്യുന്ന പേന !!

§Èß çÁÞµí¿V µáùßAáK µáùßM¿ßæψޢ çÕæù çø~ÏÞAß ÎÞxáKÄßÈáU ÌáißÎáGí ²ÝßÕÞAÞÈᢠÕÝß æÄ{ßEá. çÉÈ çÉÞæÜ ®ÝáÄÞÈᢠ®ÝáÄáKÄᢠçµZAáKÄáæΈޢ æÎNùßÏßW ùßçAÞVÁí 溇ÞÈᢠµÝßÏáK çÉÈÏÞÃí ÉáùJßùBßÏÄí. ®ÝáÄáKÄᢠçµZAáKÄᢠæùçAÞVÁí 溇áKÄáæµÞIí ®ÝáÄßÏÄßW ®æLCßÜᢠæÄxáçIÞæÏKí ÉøßçÖÞÇßAÞX µÝßÏá¢. æÎÁßAW çµÞYËùXØáµ{ßÜᢠèÕÆcÖÞØídÄÐÞØáµ{ßÜᢠÎáÄW ØÞÇÞøà ÕßÆcÞVÅßµZAᢠÉdÄdÉÕVJµVAáæΈޢ ©ÉçÏÞ·dÉÆÎÞÏ øàÄßÏßÜÞÃí çÉÈÏáæ¿ ÈßVÎÞâ. ØÞÇÞøà çÉÈ çÉÞæÜ çÉMùßW ®ÝáÄÞX µÝßÏáKÄßÈÞW §Èß ®ÝáçÄIÄᢠçø~æM¿áçJIÄáÎÞÏ ÕßÕøBæ{ˆÞ¢ ²x ç¼ÞÜßæµÞIí ²øáÎß‚í 溇ޢ. ®ÝáÄßÏæĈޢ ¦VæACßÜᢠæÎçؼí 溇ÃæÎCßW çÉÈ §aVæÈxáÎÞÏß µÃµí¿í æºÏíÄ çÖ×¢ æÎçØ¼í ¥ÏAÞÕáKÄÞÃí.

æÎÁßAW çµÞYËùXØáµ{ßÜᢠÎxᢠÜÞÉíç¿ÞMßW ÕßÕøBZ è¿Mí 溇ÞX µÝßÏáæÎCßÜᢠ¥ÄßÈÞÏß ÕÜßÏ ÜÞÉíç¿ÞMᢠÎxᢠæµÞIá çÉÞçµIÄßæa ÌáißÎáGí ²ÝßÕÞAÞX ®Õßæ¿Ïᢠ¨ØßÏÞÏß æµÞIáçÉÞµÞÈᢠÕßÕøBZ ®ÝáÄÞÈᢠ®ÝáÄßÏÄᢠçµZAáKÄᢠæùçAÞVÁí 溇ÞÈᢠ ÉxáæÎKÄÞÃí ØíÎÞVGí æÉKßæa ·áâ. æÙÁí çËÞY µÃµí¿í æºÏíÄí æùçAÞVÁí æºÏíÄ ÕßÕøBZ çµZAÞÈᢠØÞÇßAá¢. Ïá®ØíÌß ÉßX ©UÄßÈÞW ÕßÕøBZ ÜÞÉíç¿ÞMßçÜAᢠÎxᢠd¿ÞXØíËV 溇ÞÈᢠ®{áMÎÞÃí. dÉçÄcµ øàÄßÏßW µáJáµ{ßGí dÉßaí æºÏíÄ çÉMùÞÃí ØíÎÞVGí æÉX ©ÉçÏÞ·ß‚í ®ÝáÄÞX ©ÉçÏÞ·ßAáKÄí. §ÄßæÜ µáJáµ{ßæÜ ÕøµZ çÉÈÏßæÜ §XdËÞæùÁí µcÞÎù ²MßæÏ¿áJáæµÞIÞÃí ®ÝáÄáKÄᢠÕøÏíAáKÄáæΈޢ æùçAÞVÁí 溇áKÄí. ØíÎÞVGí æÉX ©ÉçÏÞ·ß‚í ®ÝáÄÞÈáU çÈÞGí ÌáAáµ{ᢠÕÞBÞX µßGá¢.¥çÎøßAÏßæÜ æµÞ{ùÞçÁÞ Ø¢ØíÅÞÈJáU çÌÞZÁùßÜÞÃí ¾ÞÈà çÉÈ µIÄí. ®çAÞ ØíÎÞVGí æÉX ®KÞÃí dÌÞXÁí æÈÏߢ.

ØíçxÞçù¼í µMÞØßxß ¥ÈáØøß‚í çÉÈÏáæ¿ ÕßÜÏßW ÕcÄcÞØÎáIí. 100 çÁÞ{V ÎáÄW çÎWçMÞGÞÃí ÕßÜ. †â ¿âJí ÕÝßÏᢠçÁx d¿ÞXØíËV 溇ޢ. èÕ èË µÃµí×X ÕÝßÏᢠ§aVæÈxí ©ÉçÏÞ·ßAÞ¢. ¥ˆÞJçMÞZ ØÞÇÞøà µ¢ÉcâGùáÎÞÏß µÃµí¿í æºÏíÄí §aVæÈxí ©ÉçÏÞ·ßAÞ¢. Õ{æø æºùßÏ ØídµàÈÞÃí ØíÎÞVGí æÉKßÈáUÄÞÃí ®KÄÞÃí ²øá çÉÞøÞÏíÎ. ®CßÜᢠÎxá ¸¿µBZ ®ˆÞ¢ Éøß·ÃßAáçOÞZ ÕßÕøBZ çÖ~øßAÞÈᢠØâfßAÞÈᢠèµÎÞùÞÈᢠÕ{æø ØìµøcdÉÆÎÞÃßÄí.çøÞ·ÈßVÃÏJßÈᢠÉøßçÖÞÇÈÏíAáæΈޢ ÉáJX Ø¢ÕßÇÞÈBZ ÕKçÄÞæ¿ ¥ÄßÈÈáØøß‚í ØVAÞøᢠÈàBáµÏÞÃí. ÕßÕßÇ çøÞ·ÈßVÃÏ øàÄßµ{áæ¿ ùßØWxáµZ ° ÉÞÁáµ{ᢠ° çËÞÃáµ{áÎáÉçÏÞ·ß‚í ÕßÆ·íÇ ÉøßçÖÞÇÈÏíAí ¥ÏAÞÈᢠÎxí ÕßÆ·íÇVAí ÕßÜÏßøáJÞÈáÎáU È¿É¿ßµZAí ¥çÎøßAÏßæÜ ËáÁí ¦XÁí dÁ·í ¥ÁíÎßÈßØíçd¿×X ¥ÈáÎÄß ÈWµßAÝßEá.

Îxí ÕÞVÁáµ{ßW ÉøßçÖÞÇÈÏíAí çÉÞµáK ØÎÏJᢠ¦ÖáÉdÄßAá ÉáùJᢠÕàGßÜᢠ¦ÏßøßAáK ØÎÏJᢠØbL¢ ° çËÞÃßçÜÞ °ÉÞÁßçÜÞ ©U çøÞ·ßÏáæ¿ ÄWØÎÏ ÕßÕøBZ ÕÝß çÁÞµí¿VAí ®ˆÞÏíçMÞÝᢠçøÞ·ßÏáæ¿ µÞøcBZ dÖißAÞÈᢠ¦ÕÖcÎÞÏ ºßµßWØ ÈWµÞÈᢠµÝßÏáKá ®KÄÞÃí §Äßæa ¯xÕᢠÕÜßÏ çÈG¢. ÉøßçÖÞÇßAáK ²ÞçøÞ çøÞ·ßÏáæ¿ÏᢠÕßÕøB{ᢠÎxí æÎÁßAW æùçAÞVÁáµ{ᢠ®ˆÞÏíçMÞÝᢠçÁÞµí¿ùáæ¿ èµÕÖÎáIÞÏßøßAáKÄí ¥¿ßÏLø ¸GB{ßW æÉææGKáU ºßµßWØÏíAí ¯æù ØÙÞÏßAá¢. ²ÞYèÜÈßÜᢠ²ÞËí èÜÈßÜᢠ§Äí ÜÍcÎÞæÃKÄÞÃí ÎæxÞøá dÉçÄcµÄ. ÉøßçÖÞÇßAáK çøÞ·ßÏáæ¿ ÕßÕøBZ ° ÉÞÁßçÜÞ ° çËÞÃßçÜÞ ¥ÉíçÜÞÁí æºÏíÄßøßAáKÄßÈÞW ¥¿ßÏLø ¸GJßW ²øá æÎÁßAW ËÏW çÉÞæÜ §Äí çÈÞAß æÉæGKí ºßµßWØ ÈßÖíºÏßAÞX ØÞÇßAá¢.

çøÞ·ÈßVÃÏÕᢠºßµßWØÏᢠ®{áMJßÜÞAáµ ÕÝß çøÞ·ßAí çøÞ·ÕßÎáµíÄß ®dÄÏᢠçÈøæJ ©ùMÞAÞX ØÙÞÏßAáKÄÞÃí ÉáJX ØÞçCÄßµÕßÆcÏáæ¿ ²ÞçøÞ µIáÉß¿ßJB{á¢. ØÎÏJí ºßµßWØ ©ùMÞAáKÄßæÈÞM¢ ºßµßWØ èÕµßÏÄáÎâÜ¢ È×í¿æM¿ÞÕáK ¼àÕæÈ øfßAÞÈᢠÉáJX ØÞþçCÄßµÕßÆc ¥Èád·ÙÎÞÕáµÏÞÃí.¥çÎøßAÏßæÜ ¦ÖáÉdÄßµæ{æψޢ ÉøØíÉø¢ ÌtßMß‚áæµÞIáU ÕßÕø¢ ÉCáÕÏíAW Ø¢ÕßÇÞÈ¢ ÕÝß ¯Äí ¦ÖáÉdÄßÏßW ºßµßWØÏíAá çÉÞÏÞÜᢠ²øá çøÞ·ßÏáæ¿ æÎÁßAW ÙßØíxùß ²ÞYèÜÈßÜâæ¿ ºßµßWØßAáK çÁÞµí¿VAí ¥ùßÏÞX µÝßÏá¢. çøÞ·ßAí ¯æÄÞæA çøÞ·BZAÞÃí §ÄáÕæø ºßµßWØß‚ßGáUÄí. ¯æÄÞæA ÎøáKáµZAí ¥ÜV¼ß ©Ií Äá¿Bß ²çGæù ÕßÕøBZ ÉÝÏ ËÏÜáµZ ²Kᢠ§æˆCßÜᢠ²ÞYèÜÈßÜâæ¿ çÁÞµí¿VAí ÎáKßW ÜÍcÎÞµá¢. æµÞ{ùÞçÁÞ Ø¢ØíÅÞÈæJ ®ˆÞ ¦ÖáÉdÄßµ{ᢠ§JøJßÜáU æÈxí ÕVAí ©ÉçÏÞ·ß‚í ÕßÕøBZ ÉøØíÉø¢ ÉCáÕÏíAáKáIí. æµÞ{ùÞçÁÞ æÙWJí æÈxíÕVAí ®KÞÃí ¨ Ø¢ÕßÇÞÈ¢ ¥ùßÏæM¿áKÄí.

(courtesy;manoramaonline.com)

Follow by Email

Cannot read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory:

Download here & Here
Download font for PC

Cookery tips Beauty tips Home garden

ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സംശയങ്ങള്‍ക്കും വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അടങ്ങുന്ന സംഘം തൃപ്തികരമായ മറുപടി നല്‍കുന്നു. click here

Kidney help line !

വൃക്ക ദാന രംഗത്തെ മഹാ മനീഷി ! ഫാദര്‍; ഡേവിസ ചിറമേല്‍ ; ടെലിഫോണ്‍; 9846236342 ഇ-മെയില്‍; frdavischiramel @gmail .കോം

Mathrubhumi Eves

Popular Posts

Dr's Booking by S M S !