വായിക്കനെതുന്നവര്‍ താല്പര്യമുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍ വായനക്കുശേഷം അവരവരുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും, സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും, ഇടതു സൈഡ് ലുള്ള ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ, താഴെയുള്ള (പോസ്റ്റിന്റെ) ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ ക്ലിക്കി അവരെയും ആരോഗ്യ വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയിക്കൂ, അതുപോലെ പുതിയ സൈറ്റ് ലിങ്കുകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിസിറ്റ് ചെയ്തു നോക്കി ആരോഗ്യകരമായ സൈറ്റ്കളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നതും നല്ലതാണു.[ബ്ലോഗ്‌ വലുതാക്കി വായിക്കാന്‍ കണ്ട്രോള്‍ [അറിയാത്തവര്‍ക്കായി കീ ബോര്‍ഡില്‍ "സിടിആര്‍എല്‍" എന്നാ ബട്ടന്‍.] ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ മുന്നിലേക്ക്‌ തിരിക്കുക ആവശ്യമുള്ളത്ര വലുതാക്കി ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ കഴിയം; ചെറുതാക്കാന്‍ മൗസ് സ്ക്രോല്‍ താഴേക്ക്‌ തിരിക്കുക. ][ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആകാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കും., പെശ്യൻസ് കാണിക്കുക ! ]
[ 1 apple a day - no doctor, 1 tulsi leaf a day - no cancer, 1 lemon a day- no fat, 1 cup of milk a day - no bone problems. 3 litres water a day - no diseases.] കേരളത്തിലെ ആകാശ വാണി നിലയങ്ങൾ സംയുക്തമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന. ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം തൽസമയ ഫോൺ ഇന് പരിപാടി ശനിയഴ്ചാ രാവിലെ 11 മുതൽ 12 വരെ വിളികേണ്ട നംബർ1707066. ഔട്ട്‌ ഓഫ് തൃശൂർ; 0487 Food complaint Toll free number 18004251125; Food helpline Tollfree 1800112100, "Drunken Driving is punishable", " Alcohol consumption is injurious to Health"

Monday, November 21, 2011

കണ്ണിനെ കാക്കാം പോന്നു പോലെ !!!


§Kí çÜÞµ µÞÝíº ÆßÈ¢. ®ÜïÞ §dwßÏB{ßÜá¢ Õ‚í µHÞÃí ¯xÕᢠdÉÇÞÈ¢ ®Kí ¦ÏáVçÕÆ¢ ÉùÏáKá. ®KÞW æÉÞÄáÕßW ®ÜïÞ §dwßÏB{áæ¿ÏᢠdÉçÄcµß‚í µHßæa Éøߺøà Jßæa µÞøcJßW ØÞÇÞøà ÏÞÏß ¦øᢠ¥dÄ ·ìøÕÎÞÏß dÖiæµÞ¿áJá µÞÃáKßÜï. ¥ÄáæµÞIá ÄæK çÈdÄçøÞ·ßµ{áæ¿ ®H¢ dÉÄßÕV×¢ µâ¿ßÕøá KÄÞÏÞÃí µÃAáµZ ºâIßAÞÃßAáKÄí. ®ÜïÞÕøáæ¿ÏᢠçøÞ·BZAí æÉÞÄáÕÞÏ ²øá dÉçÄcµÄ ÏáIíê ¥dÖi. çÕIdÄ dÖiß‚ßøáæKCßW ÕøÞÄßøßAáÎÞÏßøáK çøÞ·BZ ÎÞdÄÎÞÃí ÉÜVAᢠ©UÄí.

µÞÜÞÕØíÅÞ ÕcÄßÏÞÈB{áæ¿ÏᢠÉøßØíÅßÄß ÎÜßÈàµøÃB{áæ¿Ïᢠ¦ç·Þ{ÄÞÉÈJßæaÏáæÎÞæA È¿áÕßW ¼àÕßAáK ¦ÇáÈßµ ÎÈá×cÈí ²çGæù ¦çøÞ·cdÉÖíÈBZ §Kí çÈøßç¿IßÕøáKá.

µÞÜ¢ ÎÞùßÏÄßÈÈáØãÄÎÞÏß ¯xÕᢠµâ¿áÄW çøÞ·BZ ÕøáK Äí µHáµZAÞæÃKí ºáxáÉ޿ᢠÈßøàfß‚ÞW çÌÞÇcÎÞµáK ÕØíÄáÄÏÞÃí. µH¿çÏÞ çµÞY¿Þµí¿í æÜXØáµç{Þ ÕÏíAÞ JÕV Õßø{¢. ÄßÎßø ÖØídÄdµßÏ §Kí ¯ÄÞIí ØÞÇÞøÃÎÞdÄ¢ . §æÄÞæAÞÏßGᢠØÞÇÞøà ¼ÈBZ µHáµ{áæ¿ ¦çøÞ·cJßÈí ÏÞæÄÞøá dÉÞÇÞÈcÕᢠæµÞ¿áAáKßÜï ®KÄÞÃí Æá£~µøÎÞÏ ØÄc¢. ®CßÜᢠµHáµæ{ Ø¢ÌtßAáK ¯ÄÞIí ®ÜïÞ çøÞ·BZkAᢠèÕµÜcBZAᢠ¦ÏáVçÕÆJßW ËÜdÉÆÎÞÏ ºßµß WØ §KᢠÜÍcÎÞæÃKÄÞÃí ¦ÖbÞصøÎÞÏ ÕØíÄáÄ.

çÜÞµÞçøÞ·c Ø¢¸¿ÈÏáæ¿ µÃAáµZ dɵÞø¢ çÜÞµJáU 100 çÉøßW ²øÞZ ¥tÈÞÃí. ÈÞÜáçÉV Îxá çÈdÄèÕµÜcBZ ©UÕøá¢. ÈßÎß×¢dÉÄß çÜÞµJí ²øÞZAí µÞÝíºÖµíÄß È×í¿æM¿áKá. §ÄßW ¥tÄÏᢠçÈdÄèÕµÜcB{ᢠdÖiß‚ÞW ÉâVÃÎÞÏß  ²ÝßÕÞAÞX µÝßÏáKÄÞÃí ®KÄÞÃí ¯xÕᢠdÖçiÏÎÞÏ ÕØíÄáÄ. µHáÈàøßæa ¥ÉøcÞÉíÄÄÏÞÃí §Ká µÞÃáK ÉÜ çÈdÄçøÞ·B{áæ¿ÏᢠÎâܵÞøâ. µHßæa ¦çøÞ·cÕᢠµÞÝíºÏáæ¿ ÕcµíÄÄÏᢠ²æA È×í¿æM¿áKÄᢠæÉÞÄáÕßW µHáÈàøßæa ¥ÉøcÞÉíÄÄæµÞIáIÞµáK ¥ØLáÜßÄÞÕØíÅÏßW ÈßKÞÃí. ØbÞÍÞÕßµÎÞÏ µHáÈàV ©ÄíÉÞÆßMßAæM¿ÞJ ØÞÙºøcJßW æ® çdÁÞMíØí µHßæÜÞÝß‚í µãdÄßÎÎÞÏß µHáÈàV ©ÄíÉÞÆßMßçAIÄÞÏß ÕøáKá. ÎâKá  ÕcÄcØíÄ ØÞÙºøc JßÜÞÃí dÉÇÞÈÎÞÏß µHßW µHàV ©ÄíÉÞÆßMßAæM¿áKÄí.

1 çÌØW ¿ßçÏÝíØí   
¦çøÞ·cÎáU µHáµ{áæ¿ çµÞVÃß  ÏÏíAí ¨VMÕᢠ¦çøÞ·cÕᢠÈWµÞÈᢠµHßW ¥¿ßEáµâ¿ßÏ ÎÞÜß ÈcBæ{ ÉáùLUáÕÞÈáÎÞÃí çÌØW ¿ßçÏÝíØí ©ÄíÉÞÆß MßAá KÄí. µHßÈáUßW µ¿Káµâ¿áK ÌÞµí¿àøßϵç{޿ᢠÎxá çø·ÞÃáAç{޿ᢠæÉÞøáÄÞX çÌØW ¿àçÏÝíØßÈí ÖµíÄßÏáIí.

2 ùßËíæ{µíØí ¿ßçÏÝíØí    
µHßÈáUßW æÉÞ¿ßçÏÞ µøç¿Þ çÉÞÜáU ®æLCßÜᢠ¥ÈcÕØíÄáAZ æÉGáçÉÞÏÞÜá¿X ©ÄíÉÞÆßMß AæM¿áK µHáÈàøÞÃí ùßËíæ{µíØí ¿ßÏV. ©Uß ¥øßÏáçOÞÝᢠ¿ßÏV·cÞØí dÉçÏÞ·ßAáçOÞÝᢠÎxᢠµHàÈí ¥ØbØíÅÄ ©IÞ AáK ÕÞĵB{áæ¿ ØÞKßÇcJßÜᢠ©¿X ùßËíæ{µíØí ¿ßÏV ©ÄíÉÞÆßMßAæM¿áKá.

3 èØAßAí ¿ßçÏÝíØí    
¥ÎßÄÎÞÏ Æá£~¢, ØçLÞ×¢, ÖÞøàøßµ  çÕÆÈ Äá¿BßÏÕÏáæ¿ ËÜÎÞÏß ÕøáK ÕßµÞøÕßçfÞÍ¢ÎâÜ¢ ÉáùæM¿áK µHáÈàV.
çÎWMùE ÎâKáÄø¢ µHáÈàøᢠµHßÈí ·áõø¢ ÄæKÏÞÃí.
¦ÇáÈßµ æÄÞÝßW Ø¢ØíµÞøJßæa §øµ{ÞÃí æÉÞÄáÕßW ÉáÄáÄÜÎáùÏßWæMG çÈdÄçøÞ·ßµZ. Äá¿V‚ÏÞÏß µOcâGV çÎÞÃßGùßæaÏᢠæÉÞÄáÕßW µÞçÅÞÁí çù ¿câÌí çÎÞÃßGV ©ÉçÏÞ·ßAáK ¯Äá ÏdLJßæaÏᢠÎáKßW ¯æùçÈø¢ æºÜÕÝßAáKÕVAí çÈdÄçøÞ· ØÞÇcÄ 80 ÖÄÎÞÈJßÜÇß   µÎÞÃí. æÉÞ¿ßÏᢠÉáµÏᢠÈßùE ÄßøçAùßÏ ÈßøJßÜâæ¿ æÙWÎçxÞ µâ{ߢ·í ±ÞçØÞ ©ÉçÏÞ·ßAÞæÄ ØFøßAáK ÕÞÙÈÏÞdÄAÞøᢠçÈdÄçøÞ·Jßæa Éß¿ßÏßܵæM¿ÞX ¥Çßµ¢µÞÜ¢ çÕI. §æÄÞKáÎßÜïÞæÄ ÕàGßÜßøáKí ÎáÝáÕX ØÎÏÕᢠæ¿ÜßÕß×X ¦ØbÆßAáK ²GÈÕÇß ÕàGNÎÞøᢠµáGßµ{ᢠ§Kí çµø{JßÜáIí. µOcâGV çÎÞÃßGùáµç{AÞ{ᢠ®dÄçÏÞ §øGß  Õßµà øà ØÞÇcÄÏáUÄÞÃí æ¿ÜßÕß×X ®Ká ÉÜVAᢠ¥ùßÏÞ æÎCßÜᢠæ¿ÜßÕß×X µÞÃøáæÄKí ¦VAᢠÉùÏÞÈÞµßÜï.

²øá ÎÈá×cX ØÞÇÞø÷ÄßÏßW ²øá ÎßÈßxßW 16 ÎáÄW 30 ÄÕà ÕæøÏÞÃí µHáµZ ºßNáKÄí. ®KÞW çÎÞÃßGùßçÜAí µHáÈ GßøßAáçOÞZ µHá ºßNáKÄßæa ®H¢ ÎßÈßxßW øçIÞ ÎâçKÞ ®K ÈßÜÏßçÜAí ÄÞÝáKá. 16êW ÈßKÞÃí §dÄÏᢠµáùÏáK æÄKáµâ¿ß ÎÈØßÜÞAáçOÞçÝ §Äßæa ÍàµøÄ Äßøß‚ùßÏÞÈÞµâ. µHßæÈ Ø¢øfßAáK øfÞµÕºÎÞÏ µYçÉÞ{µZAí çÕIdÄ ÕcÞÏÞ΢ ÜÍß‚ßæÜïCßW ¥Äá µHßæa ¦çøÞ·cæJ çÈøßGá ÌÞÇßAá¢. ÆàV¸çÈø¢ §ÎºßNÞæÄ µOcâGV çÉÞÜáU ÕßµßøÃØÞÇcÄçÏùßÏ dɵÞÖ çdØÞÄØßçÜAí çÈÞAßÏßøß AáKÄí µHßæÈ Ø¢Ìtß‚í ¯æù ¥Éµ¿µøÎÞÃí. ¥øÎÃß AâV ®CßÜáÎáU §¿çÕ{µ{ßW çÎÞÃßGùßW ÈßKáU dÖiÎÞxß ÕßÆâøÄÏßçÜAí çÈÞAáKÄí µHßÈí çÕIdÄ ÕßdÖ΢ ÈWµÞX ØÙÞÏßAá¢. ¥ÄáçÉÞæÜ µã×íÃÎÃßµZ ºÜßMßAáKÄá¢, §ÎæÕGáKÄᢠ²øá ÕcÞÏÞÎÎáùÏÞAß ÉøßÖàÜßçAIÄí §Jø JßÜáU ç¼ÞÜß æº‡áKÕV ²øá ÖàÜÎÞAß Õ{VJßæÏ¿áAâ.

ÈßVÎÞÃdÉÕVJÈJßW ¯VæMGßøßAáKÕøᢠæÕWÁߢ·í çÉÞÜáU æÄÞÝßÜáµ{ßW ¯VæMGßøßAáKÕøáÎÞÃí çÈdÄçøÞ·B{áæ¿ ÎæxÞøá §ø. çØËíxß ±ÞØáµZ ©ÉçÏÞ·ßAÞJÄáÎâÜ¢ çÈdÄØ¢ÌtÎÞÏ ÉøßAáµZ §AâGVAß¿ÏßW ÕcÞɵÎÞÃí.

ÉÜïáµZAí çÕIdÄ Ø¢øfâ ÈWµÞX ÆßÕØÕᢠøIáçÈø¢ ÈÞ¢ ÉÜïáµZ dÌ×í 溇áKá. Îá¿ßÏßݵZAí ¥Ýµá¢ ¦çøÞ·cÕáçεÞX çµÖèÄÜB{áÉçÏÞ·ßAáKá. ®LßÈí È~ÎݵßÈᢠآøfÃJßÈáçÉÞÜᢠÈàAßÕÏíAÞX ÆßÕØÕᢠÈÎáAí ØÎÏ ÎáIí. Éçf, µHßæaÏᢠµÞÝíºÏáæ¿Ïᢠ¦çøÞ·cJß ÈÞÏß ²øá ÆßÕØ¢ ÈÞ¢ ®dÄØÎÏ¢ æºÜÕß¿áKáIí? ²øá Éçf ¦øᢠ¥çÄ Mxß ºßLß‚ßGáçÉÞÜáÎáIÞÕßÜï. µHáµ{áæ¿ ¦çøÞ·cJßW ÈÞ¢ ÉáÜVJáK ¥dÖiµ{ßW ÈßKÞÃí ÎßAÕÞùᢠ®ÜïÞ çÈdÄçøÞ·B{áæ¿ÏᢠÄá¿A¢. µHáµæ{  çøÞ·B{ßW ÈßKᢠآøfßAÞ ÈáU  çÌÞÇÉâVÕÎÞÏ dÖ΢  ÈßB{áæ¿ ÍÞ·JáÈßKí ©æICßW ÎÞdÄçÎ µÞÃáK µÞÝíºµZAí ®KᢠÕcµíÄÄÏᢠµãÄcÄÏᢠ©IÞµâ. ¦ÏáVçÕÆ çÈdĺߵßrÏßW §dÄÏᢠµÞÜæJ ®æa ¥ÈáÍÕÉøߺÏJßW ÈßKᢠ¾ÞX µÞÃáK ¯xÕᢠÕÜßÏ ÕßÉJÞÃí ¦ÇáÈßµ ¼àÕßÄèÖÜßÏáÎÞÏß ÌtæMGí ¥ÈáÆßÈ¢ ÕVÇß‚áÕøáK çÈdÄØ¢ÌtÎÞÏ ÄµøÞùáµZ. æÉÞ¿ßÈßùE ¥Løàf¢,  µHßæÈ fàÃßMßAáK æÄÞÝßÜáµZ, µOcâGùßÈᢠæ¿ÜßÕß×ÈᢠÎáKßÜáU ÆàV¸çÈøÎáU §øßMí Äá¿BßÏÕ §Äß æa µÞøÃB{ßW ºßÜÄá ÎÞdÄÎÞÃí.

µHí, ¦çøÞ·cçJÞæ¿ÏßøßAáçOÞZ µÞÝíº ®K ÕøÆÞÈ æJM xß ¦øᢠçÕIdÄ dÖi æµÞ¿áAÞùßÜï. ®KÞW ²øá ÈßÎß×ÎÞdÄ çÈøæÎCßÜᢠ¥tµÞøJßWæMGáçÉÞÏÞW ÈÞ¢ ¦æµ ¥Øb ØíÅøÞµá¢. µHßæa ¦çøÞ·cJßW dÖiÏâKßæAÞIí çÈdÄçøÞ ·BZ µÝßÕÄᢠÕøÞæÄ dÖißæ‚CßW ÎÞdÄçÎ µÞÝíº ®K ¦ ¥Èád·ÙàÄÎÞÏ ÕøÆÞÈæJ ¼àÕßÄJßW ÈÎáæAKᢠ²øá 浿ÞÕß{AáçÉÞæÜ ÈßÜÈßVJÞÈÞÕâ.
 
(courtesy:manoramaonline.com)
µ¿MÞ¿í :
çÁÞ. ®X Éß Éß  ÈOâÄßøß
ºàËí ËßØß×cX  & ÎÞçȼߢ·í ÁÏùµí¿V
dÖàÇøàÏ¢ ¦ÏáVçÕÆßµí ùßØV‚í & ÁÕÜÉíæÎaí §XØíxßxcâGí.
കണ്ണ് സംബന്ധമായ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയൂ !!!

Follow by Email

Cannot read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory:

Download here & Here
Download font for PC

Cookery tips Beauty tips Home garden

ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സംശയങ്ങള്‍ക്കും വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അടങ്ങുന്ന സംഘം തൃപ്തികരമായ മറുപടി നല്‍കുന്നു. click here

Kidney help line !

വൃക്ക ദാന രംഗത്തെ മഹാ മനീഷി ! ഫാദര്‍; ഡേവിസ ചിറമേല്‍ ; ടെലിഫോണ്‍; 9846236342 ഇ-മെയില്‍; frdavischiramel @gmail .കോം

Mathrubhumi Eves

Popular Posts

Dr's Booking by S M S !