വായിക്കനെതുന്നവര്‍ താല്പര്യമുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍ വായനക്കുശേഷം അവരവരുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും, സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും, ഇടതു സൈഡ് ലുള്ള ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ, താഴെയുള്ള (പോസ്റ്റിന്റെ) ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ ക്ലിക്കി അവരെയും ആരോഗ്യ വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയിക്കൂ, അതുപോലെ പുതിയ സൈറ്റ് ലിങ്കുകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിസിറ്റ് ചെയ്തു നോക്കി ആരോഗ്യകരമായ സൈറ്റ്കളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നതും നല്ലതാണു.[ബ്ലോഗ്‌ വലുതാക്കി വായിക്കാന്‍ കണ്ട്രോള്‍ [അറിയാത്തവര്‍ക്കായി കീ ബോര്‍ഡില്‍ "സിടിആര്‍എല്‍" എന്നാ ബട്ടന്‍.] ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ മുന്നിലേക്ക്‌ തിരിക്കുക ആവശ്യമുള്ളത്ര വലുതാക്കി ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ കഴിയം; ചെറുതാക്കാന്‍ മൗസ് സ്ക്രോല്‍ താഴേക്ക്‌ തിരിക്കുക. ][ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആകാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കും., പെശ്യൻസ് കാണിക്കുക ! ]
[ 1 apple a day - no doctor, 1 tulsi leaf a day - no cancer, 1 lemon a day- no fat, 1 cup of milk a day - no bone problems. 3 litres water a day - no diseases.] കേരളത്തിലെ ആകാശ വാണി നിലയങ്ങൾ സംയുക്തമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന. ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം തൽസമയ ഫോൺ ഇന് പരിപാടി ശനിയഴ്ചാ രാവിലെ 11 മുതൽ 12 വരെ വിളികേണ്ട നംബർ1707066. ഔട്ട്‌ ഓഫ് തൃശൂർ; 0487 Food complaint Toll free number 18004251125; Food helpline Tollfree 1800112100, "Drunken Driving is punishable", " Alcohol consumption is injurious to Health"

Tuesday, November 15, 2011

ഹൃദയം തൊടുന്ന ഷാര്‍ജയിലെ ഡോക്ടര്‍ !!!

ÙçÜÞ ¥ÌâÌAV çÁÞµí¿ùçÜï?
¥æÄ.. ÉùÏâ...
çÁÞµí¿V.. ®æa ÍÞøcAí ÉÈßÏÞÃí...
®KÞÃí Äá¿BßÏÄí..?
§Ká øÞÕßæÜ ÎáÄÜÞ...
²Þ.. ØÞøÎßæÜïç¿Þ..., æºùßÏ ÉÈßÏÞÏßøßAá¢...ÕÜï ÉÞøÞæØxçÎÞç{Þ ÎçxÞ æµÞ¿áJí øIí ÆßÕØ¢ çÈÞAâ...ÎÞùßÏßæÜïCßW ÕKÞW ÎÄß...

ÕVJÎÞÈ µÞÜJí §JøæÎÞøá Ø¢ÍÞ×â çµZAÞçÈ ØÞÇßæ‚Ká ÕøßÜï. dÉçÄcµß‚í ÎZGß ØíæÉ×ÞÜßxß ÐßÈßAáµ{ᢠèËÕí ØíxÞV ¦ÖáÉdÄßµ{áÎáU ·ZËßW. Éçf, §ì µãdÄßÎ æÉÞÜßÎÏíAß¿ÏßÜᢠ§øµ{áæ¿ çÎW ºÞ¿ß ÕàÝÞJ, ØÞÇÞøÃAÞøßW ØÞÇÞøÃAÞøÈÞÏ ²øá çÁÞµí¿V ×ÞV¼ÏßÜáIí. çÁÞ.Éß.æµ. ¥ÌâÌAV. ÄãÖâV Ä{ßAá{¢ ØbçÆÖßÏÞÏ çÁÞµí¿V µÝßE 22 ÕV×ÎÞÏß ×ÞV¼ÏßÜáIí. æÄÞÝßÜÞ{ßµ{¿AÎáU ØÞÇÞøà çøÞ·ßµ{áæ¿ æÈFß¿ßMßæa ÄÞ{Î{Kí, ÜÞ{ßÄcJßæa ÉøcÞÏÎÞÏ çÁÞµí¿V ¦Äáø çØÕÈJßæa Äß{BáK Îá~¢ dɵÞÖÈ¢ æºÏíÄí ÈNáæ¿ §¿ÏßW ÄæKÏáIí.

ÈßçÄcÈ ¥XÉçÄÞ{¢ ÉáÄßÏ çøÞ·ßµZ çùÞ{ ØíµbÏùßæÜ ¥ÌâÌAV ÐßÈßAí çÄ¿ßæÏJáKá. ØìÙÞVÆÉøÕᢠfÎÞ ÉâVÕÕáÎÞÏ æÉøáÎÞx¢, ÎßÄÎÞÏ ËàØí, ¥ÈÞÕÖc ÉøßçÖÞÇȵç{Þ ÎçxÞ §Üï... ®LßÈí ÉáùçJÏíAá ÉøßçÖÞÇÈÏíAáU ®ÝáJí §çÜïÏßÜï.. §æÄÞæAÏÞÃí ¥ÌâÌAV çÁÞµí¿V çøÞ·ßµZAí dÉßÏCøÈÞµÞX Îá~cµÞøÃBZ ®Kí µæIJÞÈÞµá¢.

çøÞ·ßµZAí ÎáXÉßW ÌÞµí¿àøßϵæ{ çÉÞæÜ Éá{ÏáK çùÞ{ ØíµbÏùßæÜ ÐßÈßAáµ{ßW µYØZGß¹í ËàØí 75 ÎáÄW 100 ÆßVÙ¢ ¦ÏßøßæA, dÉÄßÎÞØ¢ 400 ÎáÄW 500 Õæø ÖO{¢ ÜÍßAáK ØÞÇÞøÃAÞæø Ø¢Ìtß‚ß¿çJÞ{¢ 25 ÆßVÙ¢ ÎÞdÄ¢ ÕÞBßAáK §ì çÁÞµí¿V èÆÕæJçMÞæÜÏÞÃí. ¥ÌâÌAV çÁÞµí¿V ÉøßçÖÞÇßAáçOÞZ, ¥çgÙ¢ ÄBæ{ ÉøàfßAáµÏÞçÃÞ ®KÞÏßøßAᢠºßÜæøCßÜᢠºßLßAáµ. µÞøâ, ²øá çÈÞGJßW ¥æÜïCßW ²øá ØíÉVÖJßW çøÞ·¢ µæIJáK èµÉáÃc¢ ÈNáæ¿ Äßøß‚ùßÕáµ{ßW ÈßKí ¯æù ¥µæÜÏÞÃçÜïÞ.

ÕßÖáißÏáæ¿ ÖádÍ çÎWÕØídÄ¢ ÇøßAáK Íß×·bøzÞøßW ÉÜøᢠÎøáKá µOÈßµ{áÎÞÏáU ¦ÖÞØcÎÜïÞJ §¿æÉ¿Üáµ{ßW ¦ÕÖcçJAÞç{æù ¥ÈÞÕÖcJßÈí ÎøáKí µáùßAáK µÞÜÎÞÃßÄí. µâæ¿, èÕxÎßX ØßùMáµZAᢠ·á{ßµµZAáÎáU dÉßØídµßÉí×X æÕæù. øµíÄ ÉøßçÖÞÇÈ, ®µíØíçù ®KßÕÏíAáU ÈßVçÆÖBZ µâ¿ßÏÞµáçOÞZ ØÞÇÞøÃAÞøÈÞÏ çøÞ·ß ÙÄÞÖÈÞÏßçMÞµáKá. ÖøßAᢠÉùEÞW ÉÞÄß çøÞ·ßÏÞÏß ¦ÖáÉdÄßµ{ßæÜJáK ÉÜøᢠÎáÝá çøÞ·ßµ{ÞÏß, èµÏᢠµÞÜᢠÄ{VKÞÃí ÉÜçMÞÝᢠοBáKÄí.

®KÞW, §ÕæÏÞKᢠµâ¿ÞæÄÏᢠçøÞ·¢ çÍÆÎÞAÞÈáU ÎÞdLßµ ÕßÆcÏÞÃí ¥ÌâÌAV çÁÞµí¿V ®K 57µÞøX Îáùáæµ Éß¿ß‚ßGáUÄí.
øIí ÕV×¢ ÎáXÉí Õæø 20 ÆßVÙÎÞÏßøáKá ¥ÌâÌAV çÁÞµí¿ùáæ¿ µYØZGß¹í ËàØí. ÐßÈßAí ØíÅßÄß æº‡áK Ëí{Þxßæa ÕÞ¿µ, ¼ÜêèÕÆcáÄß ÈßøAí, ¼àÕÈAÞøæa ÖO{¢.. §ÄßæÈÞæA ÕX Ø¢~c ¦ÕÖcÎáUçMÞZ ®BæÈÏÞÃí çÁÞµí¿V §çMÞZ 25 ÆßVÙ¢ ÎÞdÄ¢ ÕÞBß dÉÕVJßAáKÄí ®Kí çºÞÆß‚ÞW ÈßùE ÉáFßøßÏÞÏßøßAᢠÎùáÉ¿ß.

§ÄßæÈÞæA §dÄÏᢠÎÄßÏÞµáæÎç¿Þ ®K ¥VÅÄÜB{áU ºßøß. ¥çMÞZ, ÎxáU çÁÞµí¿VÎÞæøÞæA çøÞ·ßµ{áæ¿ µÝáJùáAáµÏçÜï ®Kí ØíÅßø¢ èÖÜßÏßW ÈÎáAí çºÞÆßAÞ¢. ¥ÄßÈí çÁÞµí¿V ÈWµáK ÎùáÉ¿ß dÖißAâ: §Kí ·Õ. æÎÁßAW çµÞ{¼áµ{ßW ¦ùí ÕV×æJ çµÞÝíØí ÉÀß‚ßùBáçOÞZ ¦æµ æºÜÕÞµáK Äáµ 30 ÜfçJÞ{ÎÞÃí. ®KÞW, ØbµÞøc çµÞ{¼ßÜÞæÃCßW ²øá çµÞ¿ßçÏÞ{¢ Õøá¢. ÉÜßÖ ØÙßÄ¢ ¥æÄdÄÏᢠæÉæGKí µàÖÏßÜÞAáµ ®K ÜfcJßÜÞÃí §ì çµÞ{¼áµ{ßW ÈßKí ÉáùJßùBáKÕV dÖÎßAáµ.

ÎxáUÕøáæ¿ µáxÕᢠµáùÕᢠµæIJáKÄí çøÞ· µÞøcJßW ÎÞdÄÎÞÏßøßAÃæÎKí ÈßVÌtÎáU çÁÞµí¿V §JøAÞæø ¥¿‚ÞçfÉßAÞX ÄÞÄíÉøcæM¿áKßÜï. ¥ÕVAí ¥Õøáæ¿ ÕÝß, ®ÈßæAæa ÕÝß ®K èÜX. ®CßÜᢠ²øá µÞøc¢ çÁÞµí¿VAí ºâIßAÞÃßAÞÄßøßAÞÈÞÕßÜï. ØÞÇÞøà ÐßÈßAáµ{ßÜᢠÎZGß ØíæÉ×cÞÜßxß ¦ÖáÉdÄßµ{ßÜᢠÜÍßAáK ºßµßrµZ ²KÞæÃCßÜᢠ¥Õ ÄNßW ²çGæù µÞøcB{ßW çÕùßGá ÈßWAáKÄÞÏß ©ÆÞÙøÃØÙßÄ¢ ¥ÌâÌAV çÁÞµí¿V ºâIßAÞGáKá:

µËíxàøßϵ{ßW ºÞÏAí 75 ËßWØÞÃí ×ÞV¼ÏßW. ®KÞW, §çÄ ºÞÏ ÕXµß¿ ùØíxùaßW æºKí µá¿ß‚ÞW 50 ÆßVÙ¢ Õæø æµÞ¿áçAIß ÕøáKßçÜï?. §ì çÁÞµí¿VAßÄí çºÞÆßAÞ¢. µÞøâ, ¥çgÙJßæa èµµ{ᢠÎÈØᢠÖáiÎÞæÃKÄí ÄæK.

çµÞÝßçAÞ¿í æÎÁßAW çµÞ{¼ßæÜ 18êÞÎæJ ÌÞ‚ßW, 1979W ØíæxÄØíçµÞÉí µÝáJßW ÄâAßÏßùBßÏÄÞÃí ¥ÌâÌAV çÁÞµí¿V. ¥Kí ¥çgÙçJÞæ¿ÞM¢ ²çø æÌFßÜßøáKí ÉÀß‚ÕæøÞæA §Kí Ïᮧ ¥¿AÎáU ÕßçÆÖ øÞ¼cB{ßW ÕX ¦çøÞ·c ÉøßÉÞÜÈ çµdwB{áæ¿ ©¿Îµ{ÞÃí. ®KÞW, ®LáæµÞIí ¥ÌâÌAV çÁÞµí¿V ÎÞdÄ¢ §Õßæ¿ÏßBæÈ, ÈæÜïÞøá æÈÏߢ çÌÞVçÁÞ, dÉçÕÖÈ µÕÞ¿çÎÞ §ÜïÞJ §ì ÉÝÏ æµGß¿JßæÜ ¦µV×µÎÜïÞJ §¿Jí ²ÄáBßAâ¿áKá?

¥Ècæa ÈÞÁßÎß¿ßMáµZ ¥{AáK, ²øá ØáÙãJßæÈ çÉÞæÜ ¥ÕVAí ØíçÈÙØÞLbÈ¢ ɵøáK §ì ØÞÇÞøà çÁÞµí¿V ÎÈá×cæa æÈFß¿ßMí ÈßÜÏíAáK ØÎÏJßæa èÆV¸cÕᢠ¥ÄáÕÝß ¼àÕßÄJßæa ¥VÅÕᢠÄßøß‚ùßEßøßAáKá ®çK §ÄßÈí ÎùáÉ¿ß µæIJÞÈÞµâ.

ÈØàÎÞÃí çÁÞµí¿ùáæ¿ ÍÞøc. εX çÁÞ.×ÞÙáW ÙÎàÆí çµÞÝßçAÞ¿í æÎÁßAW çµÞ{¼ßW ÙìØí ØV¼ÈÞÏß ç¼ÞÜß æº‡áKá. ÌçÏÞæÎÁßAW ®FßÈàÏùÞÏ ÎµZ ¥Èá ÍVJÞÕßçÈÞæ¿ÞM¢ µáèÕJßÜÞÃí. çÁÞµí¿ùáæ¿ çËÞY ÈOV: 06ê5623151.

Follow by Email

Cannot read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory:

Download here & Here
Download font for PC

Cookery tips Beauty tips Home garden

ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സംശയങ്ങള്‍ക്കും വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അടങ്ങുന്ന സംഘം തൃപ്തികരമായ മറുപടി നല്‍കുന്നു. click here

Kidney help line !

വൃക്ക ദാന രംഗത്തെ മഹാ മനീഷി ! ഫാദര്‍; ഡേവിസ ചിറമേല്‍ ; ടെലിഫോണ്‍; 9846236342 ഇ-മെയില്‍; frdavischiramel @gmail .കോം

Mathrubhumi Eves

Popular Posts

Dr's Booking by S M S !