വായിക്കനെതുന്നവര്‍ താല്പര്യമുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍ വായനക്കുശേഷം അവരവരുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും, സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും, ഇടതു സൈഡ് ലുള്ള ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ, താഴെയുള്ള (പോസ്റ്റിന്റെ) ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ ക്ലിക്കി അവരെയും ആരോഗ്യ വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയിക്കൂ, അതുപോലെ പുതിയ സൈറ്റ് ലിങ്കുകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിസിറ്റ് ചെയ്തു നോക്കി ആരോഗ്യകരമായ സൈറ്റ്കളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നതും നല്ലതാണു.[ബ്ലോഗ്‌ വലുതാക്കി വായിക്കാന്‍ കണ്ട്രോള്‍ [അറിയാത്തവര്‍ക്കായി കീ ബോര്‍ഡില്‍ "സിടിആര്‍എല്‍" എന്നാ ബട്ടന്‍.] ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ മുന്നിലേക്ക്‌ തിരിക്കുക ആവശ്യമുള്ളത്ര വലുതാക്കി ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ കഴിയം; ചെറുതാക്കാന്‍ മൗസ് സ്ക്രോല്‍ താഴേക്ക്‌ തിരിക്കുക. ][ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആകാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കും., പെശ്യൻസ് കാണിക്കുക ! ]
[ 1 apple a day - no doctor, 1 tulsi leaf a day - no cancer, 1 lemon a day- no fat, 1 cup of milk a day - no bone problems. 3 litres water a day - no diseases.] കേരളത്തിലെ ആകാശ വാണി നിലയങ്ങൾ സംയുക്തമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന. ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം തൽസമയ ഫോൺ ഇന് പരിപാടി ശനിയഴ്ചാ രാവിലെ 11 മുതൽ 12 വരെ വിളികേണ്ട നംബർ1707066. ഔട്ട്‌ ഓഫ് തൃശൂർ; 0487 Food complaint Toll free number 18004251125; Food helpline Tollfree 1800112100, "Drunken Driving is punishable", " Alcohol consumption is injurious to Health"

Monday, October 17, 2011

Anjana Thailam

Anjana thailam
Anjana Tailm is an Ayurvedic Head Massage Oil intended for hair care. 
Direction of use: 

Apply 5-10ml gently on scalp prior to taking bath. Massage gently for a few minutes with fingers in the direction of hair and keep for some time. After a minimum of 15 minutes rinse thoroughly with water and mild shampoo. Shake well before use. for more details click here

Vaji Thailam 

Ayurveda refers 'vajikarana' as the ideal therapy for the enhancement of vigour and enthusiasm to relish the optimum pleasure in married life. Today, due to various psychic and other health related reasons several men are unable to enjoy sexual pleasure in life. For them Vaji Tailam is the ideal solution to regain the zest of life . Vaji Tailam is a combination of medicated oils described in ayurvedic classical texts for the functional improvement of male gentile organ. Vaji Tailam is a purely herbal formulation without side effects. It stimulates the nerves and thus increases the blood flow towards the organ, which may provide harder erection. It also strengthens the muscles and increases the duration of coitus. Vaji Tailam is highly beneficial for those who have lack of strength, erectile dysfunction, premature ejaculation and lack of desire related with life style disorders such as diabetes, hyper tension, cholesterol, cardiac disease and obesity. for more details click here 

Navara Thailam

Traditional ayurveda proposes 'navara' as the most effective medicine for skin glow and complexion. Ayu:care Navara Tailam is a classical ayurvedic medicinal preparation with navara extract and navara rice as its major ingredients . Therapeutic components in it stimulate the nerve and increases blood flow by which the muscles get enriched and there by supplement glow and fairness to the skin .It is highly effective to check skin loosening and fade due to aging and evades skin dryness and roughness. It removes skin discolouration and give smoothness to the skin. Regular usage of Navara Tailam for a time period of 3 months would attribute your skin texture, glow and smoothness effectively avoiding worries of aging. for more details click  here
Lavana thailam

Now a days due to the over consumption of fatty food and lack of exercise majority of the people lose their natural body structure and shape. Lavana Tailam proves to be the absolute, authentic remedy for this grievance. Rock salt, the major component in Lavana Tailm is referred in Ayurveda as the slayer of 'Tridosha'. Rock salt content in Lavana tailam absorbs the excess superficial water content. The other medicinal ingredients in it reduce the fat layer under the skin and help to regain the lost shape. Regular usage of Lavana Tailam would also serve in reducing over weight. for more details click here 

Follow by Email

Cannot read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory:

Download here & Here
Download font for PC

Cookery tips Beauty tips Home garden

ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സംശയങ്ങള്‍ക്കും വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അടങ്ങുന്ന സംഘം തൃപ്തികരമായ മറുപടി നല്‍കുന്നു. click here

Kidney help line !

വൃക്ക ദാന രംഗത്തെ മഹാ മനീഷി ! ഫാദര്‍; ഡേവിസ ചിറമേല്‍ ; ടെലിഫോണ്‍; 9846236342 ഇ-മെയില്‍; frdavischiramel @gmail .കോം

Mathrubhumi Eves

Popular Posts

Dr's Booking by S M S !